dissabte, 16 d’abril de 2011

NO ESTÀ TOT PERDUT

Estem vivint moments difícils. La vida en si mateixa és complicada. Avui es donen circumstàncies concretes que indueixen al descontent, la desesperança, la falta d'entusiasme. Contínuament estem observant com les bases que sustenten la nostra forma d'organitzar-nos, es trontollen. Les persones que han optat lliurement per dedicar els seus esforços a governar els assumptes públics, amb la nostra elecció i beneplàcit, han creat una espècie de casta en la qual existeixen unes normes d'acció i comportament que res tenen a veure amb el criteri d'aquells que els van triar. No tots són iguals, per descomptat, però la realitat és que la mala fama se l'han guanyada a pols. Per desgràcia, estem envoltats de nombrosos casos de corrupció en el si de la política, no sols nacional, és alguna cosa universalitzada en un ampli espectre que va des de l'òrbita de les democràcies capitalistes fins a les dictadures més contundents del nostre planeta. A banda de desigualtats planetàries, estats rics, menys rics, pobres i extremadament pobres, de una forma o un altra, tots són víctimes del fenomen. Avui és necessari que la humanitat civil prenga consciència d'aquest fet. Tot té un límit i ja estem observant com alguna cosa es mou en aquest sentit. Pobles sumits en el més absolut abús dels seus governants, s'han posat en peus i han cridat, prou! Quan s'arriba a situacions límit i el malmetre segueixen sent continu, no existeix cap designi diví, ni res que se li semble, que puga reprimir a la població més necessitada. Açò ens indueix a pensar que no tot està perdut. Que la humanitat també té els seus mecanismes de defensa enfront de les agressions extremes. Farà falta, més que la regeneració de la necessària classe política, la reeducació i reinterpretació de certs valors humans imprescindibles per a canviar el signe de l'actual situació. Cal reinventar el concepte de felicitat, pensant que no tot mitjà és vàlid per a justificar un objectiu plaent. Per tal motiu, devem no perdre la motivació, l'esperança, l'entusiasme. Hem de seguir omplint el nostre equipatge de creativitat, risc, voluntat, en poques paraules… d'utopia.


Artur.

1 comentari: