dimarts, 16 d’agost de 2011

CONFLICTES ACTITUDINALS

La resposta que donem enfront d'alguna cosa o algú, argumenta una aproximació al concepte d'actitud. Però el nostre posicionament no està compost d'una sola variable. El que pensem, el que sentim i el que manifestem són els components que conflueixen a l'hora d'elaborar opinions respecte a quasi totes les coses o persones del món en les quals hàgem pensat en algun moment.
L'ideal seria que el nostre comportament i posicionament guardara una estreta relació d'equivalència respecte al pensament, coneixement i conducta. Però la majoria de conflictes interns que ens afligeixen vénen motivats pel fet que no som conseqüents a l'hora de manifestar una coherència actitudinal.
Moltes vegades pensem d'una manera i actuem d'una altra. Açò, per tant, és una situació contradictoria respecte al nostre equilibri personal. Motiu que ens omple de sentiments negatius.

La coherència de pensament, sentiment i conducta afavoreix, segurament, l'adequada actitud davant la vida. (Artur).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada