divendres, 18 de maig de 2012

CAL TENIR CURA RESPECTE A LA PERCEPCIÓ DE LA REALITAT.

Cal tenir molta cura amb les nostres percepcions respecte a la realitat que ens envolta. És bastant arriscat caure en el que podríem definir com una "objectivitat subjectiva" (contradicció escaient a l’efecte que ens ocupa). M'explique, de vegades la realitat la interpretem ajustada a la nostra mida de manera que, és molt probable, distorsionar la seva captació. Pretenem fer lectures de fets que, inconscientment, es realitzen des del vessant que millor s'adapta als nostres plantejaments o interessos. La realitat es manifesta tal com és, no tal com ens agradaria. I la interpretació ha de ser sempre el més imparcial i desinteressada possible. En la mesura que la nostra apreciació s'allunye d'aquesta neutralitat, és convenient recelar de les nostres deduccions.
Així, segurament, podrem encertar millor a l'hora de prendre decisions.

Artur.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada