dilluns, 7 de juliol de 2014

Convulsiu èxtasi


Pronuncie, entre parets humides, 
el vers de ta pell, acariciant 
l'etern deliri del nostre amor. 
Un silenci, ple de vida, 
escampa suc de sucre 
en l'oasi del teu convulsiu èxtasi.

Artur.